Vi har pt. ingen planer om killinger før tidligst ultimo 2022/primo 2023

     
      

 

 

Billedet er af vores D-kuld født 13.09.13

alt